Taggmakrill - Mio Sandin

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2022-08-30
uppdaterad:2022-08-31 06:56:17