Spetsstjärtad smörbult - Alvin Klasson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gulmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-09-01
uppdaterad:2022-09-05 09:04:16