fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LeopardbultAlvin KlassonGulmarsfjordenBottenmeteRäkaInfo 📷
Spetsstjärtad smörbultAlvin KlassonGulmarsfjordenBottenmeteBorstmaskInfo 📷