Harr - Mats Svensson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storån I Idre
metod:Fluga
bete:Torrfluga
fångstdatum:2022-07-21
uppdaterad:2022-10-16 18:55:23