Gråsej - Martin Molander

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:7050
längd:
fångstplats:Bratten
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: