Blålånga - Martin Molander

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:3890
längd:
fångstplats:Inferno
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: