Småfläckig rödhaj - Dennis Norén

art:Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: