Siklöja - Dennis Norén

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: