Blåkäxa - Dennis Norén

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:590
längd:48
fångstplats:10 Gradarn
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: