Gös - Micael Karlsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:4490
längd:
fångstplats:Sjö Dalsland
metod:Flötmete
bete:Löja
fångstdatum:
uppdaterad: