foto: Patrik Andersson

Grönling - Patrik Andersson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-09-22
uppdaterad: