Blålånga - Micael Karlsson

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:3900
längd:100
fångstplats:S 10-gradarn, Skagerack
metod:Havsfiske, Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-08-27
uppdaterad: