Sjurygg - Martin Molander

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1330
längd:33
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2023-02-23
uppdaterad:2023-03-24 18:34:23