foto: Dennis Norén

Blålånga - Martin Molander

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:11300
längd:133
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2023-05-19
uppdaterad:2023-05-27 10:47:44