Näbbgädda - Daniel Ståhl

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:374
längd:65
fångstplats:
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2023-06-04
uppdaterad:2023-06-04 12:02:02