Näbbgädda - Dennis Norén

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:74
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Stagg
fångstdatum:2023-06-04
uppdaterad:2023-06-05 21:31:46