Makrill - Love Alexandersson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:200
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: