Blågylta - Magnus Durell

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:660
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:25:23