Knot - Love Alexandersson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:150
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: