Storspigg - Vilmar Alexandersson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: