Strupsnittsöring - Vilmar Alexandersson

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: