Ruda - Vilmar Alexandersson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:1200
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: