Fjärsing - Magnus Durell

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:490
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:26:12