Gråsej - Magnus Durell

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:6700
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:26:40