Gädda - Magnus Durell

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:12350
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:26:56