Benlöja - Theo Björkman

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Horred
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-24
uppdaterad: