fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BenlöjaTheo BjörkmanHorredFlötmeteMaskInfo 📷
FärnaTheo BjörkmanHorredFrilina BrödInfo 📷
FärnaAdam PihlquistHorredFrilinaBrödInfo 📷
MörtTheo BjörkmanHorredFlötmeteMaskInfo 📷