Gädda - Theo Björkman

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:2000
längd:
fångstplats:Stensjön
metod:Spinn
bete:Jigg
fångstdatum:2020-11-02
uppdaterad: