Gös - Magnus Durell

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3000
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:27:13