Blålånga - Lars Örnskov

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:5900
längd:
fångstplats:10-gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-08-01
uppdaterad:2023-08-03 15:28:12