Havsabborre - Patrik Andersson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2007-07-29
uppdaterad: