Gräskarp - Theo Björkman

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:10490
längd:82
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad:2023-08-15 14:05:26