Större kungsfisk - Martin Molander

art:Större kungsfisk (Sebastes marinus)
vikt:8300
längd:82
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2023-07-09
uppdaterad:2023-08-20 10:42:05