Atlantisk bonito - Martin Molander

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1400
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2023-08-20 10:42:06