Skäggtorsk - Lars Örnskov

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-08-20
uppdaterad:2023-08-20 16:08:22