Makrill - Magnus Durell

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1300
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:29:32