Mindre kungsfisk - Magnus Durell

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:480
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:29:44