Mört - Magnus Durell

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:450
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:29:55