foto: Laimen_lures

Vimma - Gustav Nyström

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:
längd:
fångstplats:"bosses Brygga", Karlskrona
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-03-25
uppdaterad:2024-03-26 07:15:37