Gärs - Kenny Pettersson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: