Havsabborre - Kenny Pettersson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: