Lake - Kenny Pettersson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: