Mindre kungsfisk - Kenny Pettersson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: