Karp - Jesper Ridderbjelke

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2022-07-16
uppdaterad: