Guldfisk - Jesper Ridderbjelke

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2022-07-07
uppdaterad: