Gräskarp - Jesper Ridderbjelke

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2023-07-12
uppdaterad: