Blåkäxa - Mats Svensson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:
längd:
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2024-05-07
uppdaterad:2024-05-09 06:56:31