Skrubbskädda - Magnus Durell

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1080
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:32:49