Lubb - Marc Westrin

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:12500
längd:104
fångstplats:Norska Rännan, Skagerrak
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2024-05-19
uppdaterad:2024-05-24 12:00:53