Slätvar - Magnus Durell

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:1450
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:33:19